Php'nin Kullanımı ve Basit Örnekler

Bu blog yazımız da php'nin kullanımı basit örnekler ile gösteriyoruz.

Ekrana Metin Yazdırma;

İlk olarak ekrana her dilde olduğu gibi php'de de 'echo' kullanarak "merhaba dünya" yazdıralım.

<?php
  echo "Merhaba Dünya";
?>

Değişken ve HTML İle Birleştirme İşlemi Yaparak Metin Yazdırma;

Şimdi ise yine echo kullanrak yazdırma işlemi yapacağız fakat bir değişken kullanacağız ve HTML ile metnimizi şekillendireceğiz.

<?php
  $degisken = "PHP";
  echo "Öğrendiğimiz Dil : <b>$degisken</b>";
?>

Sayıları Kullanarak Toplama İşlemi Yaptırma;

Burada işlemin pek bir önemi yok isterseniz çıkartma isterseniz çarpma isterseniz bölme yapın ben toplama işlemini kullanmak istedim. 

<?php
  $sayi1 = 25;
  $sayi2 = 15;
  $islem = $sayi1 + $sayi2;
  echo $islem;
   //Cevap 40 olarak bastırılacaktır.
?>

İf - Else - Else İf Kullanımı İle Büyük ve Küçük Sayıyı Bulma;

if ve else'in kullanımları çok basit bir örnek ile gösterelim ve anlayalım.

<?php
  $sayi1 = "22";
  $sayi2 = "14";
  if ($sayi1 > $sayi2)
  {
    echo "Sayı 1 Büyüktür.($sayi1)"; //Çıktısı "Sayı 1 Büyüktür.(22)";
  }
  else if ($sayi2 > $sayi1)
  {
    echo "Sayı 2 Büyüktür.($sayi2)"; //(Eğer sayi2 25 olsaydı) Çıktısı "Sayı 2 Büyüktür.(25)";
  }
  else
  {
    echo "Girilen Her İki Sayıda Eşittir"; //(Eğer sayi2 22 olsaydı)Çıktısı "Girilen Her İki Sayıda Eşittir";
  }
?>

For Döngüsünü Kullanarak Girilen Sayıları Yazdırma;

if else kullanımlarından sonra for döngüsüne bakmamak olmaz. Bu örnekte for döngüsünün nasıl kullanıldığını sayı bastırma ile öğrenelim.

<?php
  for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  {
    echo "$i <br>"; //Çıktısı alt alta 0'dan 9'a kadar olan rakamları sıralayacaktır.
  }
?>

Foreach ve Dizi Kullanarak Dizi Elemanlarını Yazdırma;

Bu örnekte hem foreach'ın hem de php'de dizilerin kullanımı göreceğiz ve bu foreach yardımı ile dizi elemanlarını ekrana yazdıracağız.

<?php
  $dizi = ["Oğuzhan", 3, "Elma", 15, "Bitki"]; //istediğiniz kadar elemanlı dizi tanımlayabilirsiniz
  foreach($dizi as $yazdir) //foreach kullanımı
  {
    echo $yazdir."<br>"; //Çıktısı alt alta Oğuzhan 3 Elma 15 olacaktır.
  }
?>

Dizi İle İndex Sayesinde Dizinin Herhangi Bir Elemanına Ulaşma;

Bu örnekte oluşturulan bir dizinin index'in den faydalanarak ona ulaşmayı öğreneceğiz.

<?php
  $dizi = ["isim"=>"Oğuzhan", "soyisim"=>"İNAN", "yas"=>20 ,5=>"Yazılımcı"]; 

            //burada yazılan ilk değer bir metnin index'i olur

  echo $dizi[5]." ".$dizi["isim"]; //ve bu şekilde o index'e sahip veriyi alabiliriz.

  //Çıktısı Yazılımcı Oğuzhan Olacaktır.
?>

 

Yorum Yap