SQL' e Giriş

SQL, veritabanlarına erişmek ve onları işlemek için standart bir dildir.

SQL Nedir ?
 

"Structured Query Language"  Yani yapısal sorgu dili anlamına gelmektedir. SQL, veritabanlarına erişmenizi ve bunları yönetmenizi sağlar. SQL 1986’da Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü’nün (ANSI) ve 1987’de Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) standardı oldu.

SQL İle Neler Yapılabilir ?
 

- SQL bir veritabanına karşı sorgu yürütebilir.
- SQL yeni veritabanları oluşturabilir ve onlara tablolar ekleyebilir.
- SQL bir veritabanından veri alabilir.
- SQL veritabanına kayıt ekleyebilir. Veritabanındaki kayıtları güncelleyebilir ve kayıtları bir veritabanından silebilir.
- SQL veritabanında saklı yordamlar oluşturabilir.
- SQL veritabanında görünümler oluşturabilir
- SQL tablolarda, prosedürlerde ve görünümlerde izinleri ayarlayabilir.

SQL bir ANSI / ISO standardı olmasına rağmen, SQL dilinin farklı sürümleri vardır. Bununla birlikte, ANSI standardına uymak için, hepsi de en azından ana komutları (SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE gibi) benzer şekilde destekler.

Unutmamak Lazım :  SQL veritabanı programlarının çoğu, SQL standardına ek olarak kendi özel uzantılarına da sahiptir!

Web Sitesinde SQL Kullanımı 
 

Veritabanından veri gösteren bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olacak temel şeyler:

- Bir RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemiveritabanı programı (yani, MS Access, SQL Server, MySQL)
- PHP veya ASP gibi bir sunucu tarafı kodlama dili kullanın
- İstediğiniz verileri almak için SQL komutları kullanın
- Ve güzel gözükmesi için ve stillendirmek için HTML / CSS kullanın.

RDBMS ( İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ) Nedir ?
 

İlk olarak tabii ki de İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi'nin kısaltmasıdır dememiz de yarar var. RDBMS, SQL ve MSSQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL ve Microsoft Access gibi tüm modern veritabanı sistemleri için temel oluşturmaktadır. RDBMS'deki veriler, tablolar adı verilen veritabanı nesnelerinde saklanır. Tablo, ilgili veri girişlerinin bir koleksiyonudur ve sütunlardan ve satırlardan oluşur.

Bir adet Müşteriler tablomuz olsun ve onu;

SELECT * FROM musteriler


olarak listeleyelim. İçerisinde MusteriID, MusteriAD, MusteriSOYAD, MusteriADRES bilgilerinin tutulduğunu farzedelim. 

Her tablo, alanlar adı verilen daha küçük varlıklara bölünmüştür. Müşteriler tablosundaki alanlar MusteriID, MusteriAD, MusteriSOYAD, MusteriADRES ' den oluşur. Alan, tablodaki her kayıt hakkında belirli bilgileri korumak için tasarlanmış bir tablodaki bir sütundur. Satır olarak da adlandırılan bir kayıt, tabloda bulunan her bir girişdir. Örneğin, yukarıdaki Müşteriler tablosunda diyelim ki 50 kayıt var. Bir kayıt, tablodaki yatay bir varlıktır. Bir sütun, bir tablodaki belirli bir alanla ilişkili tüm bilgileri içeren tablodaki dikey bir varlıktır. Şeklinde tam tanım söylerek onları somutlaştırdık.

 

Yorum Yap