JavaScript İfadeleri Ve Sözdizimi (Syntax)

JavaScript sözdizimi, doğru yapılandırılmış bir JavaScript programını tanımlayan kurallar kümesidir.

JavaScript sözdizimi, Java sözdizimini temel alır. Java tamamen gelişmiş bir programlama ortamıdır ve JavaScript, Java sözdiziminin bir alt kümesi olarak görülebilir. Bunu söyledikten sonra, benzerliklerin bittiği yer budur - Java ve JavaScript iki farklı şeydir. JavaScript'i öğrenerek değişkenler, fonksiyonlar, ifadeler, operatörler, veri tipleri, nesneler vb. Gibi terimleri kullanabilirsiniz. Dili, type = "text / javascript" ekleyerek de belirleyebilirsiniz. Ancak, HTML5'ten, JavaScript varsayılan dildir, bu nedenle Javascript kullanıyorsanız bu özellik isteğe bağlıdır.

Temel olan 3 Şey

var x, y, z;     // Değişkenler nasıl bildirilir?
x = 5; y = 6;  // Değerler nasıl atanır?
z = x + y;      // Değerler nasıl hesaplanır?

JavaScript Değerleri

JavaScript sözdizimi iki tür değer tanımlar: Sabit değerler ve değişken değerler. Sabit değerlere değişmez denir. Değişken değerler değişkenler olarak adlandırılır.

JavaScript Değişkenleri


Bir programlama dilinde, değişkenleri veri değerlerini saklamak için kullanılır. JavaScript değişkenleri bildirmek için var anahtar sözcüğünü kullanır. Değişkenlere değer atamak için eşittir işareti kullanılır. Bu örnekte, x bir değişken olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, x, 6 değerine atanır:

var x;

x = 6;


JavaScript Operatörleri


JavaScript, değerleri hesaplamak için aritmetik operatörleri (+ - * /) kullanır:

(5 + 6) * 10


Aritmatik Operatörler Neleredir ?

+     Toplama
    Çıkarma
    Çarpma işlemi
**     Üstel (ES2016)
/       Bölünme
%     Modül (Kalan Bölme)
++    Artış
--      Azaltma

Karşılaştırma Operatörler Neleredir ?

==      eşittir
===    eşit değer ve eşit tip
!=       eşit değil
!==     eşit değil ya da eşit tip değil
>        büyüktür
      küçüktür
>=      büyük veya eşittir
<=      küçük veya eşittir
?        üçlü operatör

Mantıksal Operatörler Neleredir ?

&&    mantıklı VE
||       mantıksal VEYA
!        mantıksal DEĞİL


JavaScript İfadeleri


Bir ifade, bir değeri hesaplayan değerlerin, değişkenlerin ve işleçlerin birleşimidir. Hesap bir değerlendirme olarak adlandırılır. Örneğin, 5 * 5, 25 olarak değerlendirir. İfadeler ayrıca değişken değerler içerebilir. Değerler, sayılar ve dizeler gibi çeşitli türlerde olabilir. Örneğin, "Oğuzhan" + " " + "İnan", "Oğuzhan İnan" olarak değerlendirir:

JavaScript Anahtar Kelimeleri
 

JavaScript anahtar sözcükleri gerçekleştirilecek eylemleri tanımlamak için kullanılır. Var anahtar sözcüğü, tarayıcıya değişkenler oluşturmasını söyler:

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;


JavaScript Yorum Satırları
 

Çift eğik çizgiden sonra kod // veya / * ve * / arasında yorum olarak kabul edilir. Yorumlar göz ardı edilir ve yürütülmez:

var x = 5;  // Değişkene 5 Atadık.

 

JavaScript Tanımlayıcıları


JavaScript'te tanımlayıcılar değişkenleri (anahtar kelimeleri, fonksiyonları ve etiketleri) adlandırmak için kullanılır. Yasal isimlerin kuralları çoğu programlama dilinde aynıdır. JavaScript'te, ilk karakter bir harf veya alt çizgi (_) veya dolar işareti ($) olmalıdır.
Sonraki karakterler harf, rakam, alt çizgi veya dolar işareti olabilir. İlk karakter olarak sayılara izin verilmez. Bu şekilde JavaScript, tanımlayıcıları sayılardan kolayca ayırt edebilir.

JavaScript büyük küçük harfe duyarlıdır

Tüm JavaScript tanımlayıcıları büyük / küçük harf duyarlıdır. "test" ve "Test" değişkenleri iki farklı değişkendir:

var test, Test;
test= "Oğzuhan";
Test= "Hakan";


Tarihsel olarak, programcılar birden fazla sözcüğü bir değişken adına birleştirmenin farklı yollarını kullanmışlardır. Çoğu programcının da kullandıpğı (-) işareti JavaScript' te kullanılmamaktadır. Çünkü bu çıkartma işlemi için belirlenmiş bir operatördür.


JavaScript Fonksiyonları
 

JavaScript function, belirli bir görevi gerçekleştirmek için tasarlanmış bir kod bloğudur. "Bir şey" onu çağırdığında bir JavaScript işlevi yürütülür.

function fonksiyon(p1, p2) {
 return p1 * p2;
}


JavaScript Function Sözdizimi


function anahtar sözcüğü ile bir JavaScript fonksiyonu, ardından bir isim ve ardından parantez () ile tanımlanır. fonksiyon  isimleri harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti içerebilir. (değişkenlerle aynı kurallar). Parantezler, virgüllerle ayrılmış parametre adlarını içerebilir: (parametre1, parametre2, ...) Yürütülecek kod, fonksiyon tarafından küme parantezi içine yerleştirilir: {}

function fonkIsmi(parametre1, parametre2, parametre3) {
 // Yürütülecek Kod
}


JavaScript Veri Tipleri


JavaScript değişkenleri birçok veri türünü tutabilir: sayılar, dizeler, nesneler ve daha fazlası:

var uzunluk = 16;                  // Number
var isim  = "Johnson";               // String
var x    = {isim:"oğuzhan", soyisim:"inan"};   // Object


Veri Türleri Kavramı

Programlamada veri tipleri önemli bir kavramdır. Değişkenler üzerinde çalışabilmek için tür hakkında bir şeyler bilmek önemlidir. Veri türleri olmadan, bir bilgisayar bunu güvenle çözemez:

var x = 21 + "oğuzhan";


21'e  "oğuzhan" eklemenin bir anlamı var mı? Hata mı üretecek yoksa sonuç mu üretecek? JavaScript yukarıdaki örneğe şöyle bir çıktı verecektir:

"21oğuzhan"

Bir number ve bir string eklerken, JavaScript bunu bir string olarak değerlendirir. 21'in yanına sayısal bir değer daha girseydik ikisini toplar "oğuzhan" ile birleştirip çıktı verecekti.

Biz Object' te ki veriye ulaşma Kavramı

JavaScript değişkenlerinin veri değerleri için kapsayıcılar olduğunu zaten öğrendik. Bu kod, araba adındaki bir değişkene basit bir değer atar:

<script>
// object oluşturur:
var araba= {marka:"skoda", model:"superb", renk:"white"};

// ve onu istenilen değere göre kullanır:
document.getElementById("test").innerHTML = "Arabanın Markası " + car.type;
</script>

<p id="test"></p>


JavaScript ile ilgili temel kavramlar bu şekildedir. Daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Kendinizi buna adamak istiyorsanız Yabancı kaynaklardan bolca örnekler çözmeye çalışın.

Yorum Yap